پایگاه خبری رصد بورس 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : الهه سی ستار  
سردبیر : حمیده امیری 
بازرگانی و ارتباطات: 09051057978 و 66583953-021 (فهیمه ساجدی)

شماره تماس جهت رپرتاژ و بک لینک : 09945613014

شماره مجوز: 88160
ضمینه فعالیت:اقتصادی، اجتماعی

آدرس: خیابان رودکی شمالی- خیابان اردبیل- پلاک 37- واحد 503
کدپستی : 1457887371