تایید صلاحیت حرفه ای مدیرعامل بیمه البرز

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت حرفه ای مدیرعامل شرکت بیمه البرز را تایید کرد.
تایید صلاحیت حرفه ای مدیرعامل بیمه البرز

به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، مجید بهزادپور، رییس کل بیمه مرکزی صلاحیت موسی رضایی را برای مدیرعاملی بیمه البرز تایید کرد.

این گزارش حاکی است در نامه تاییدیه حکم مدیرعاملی بیمه البرز، رییس کل بیمه مرکزی بر افزایش سهم بیمه های زندگی و مکمل بازنشستگی در پورتفوی شرکت، توسعه و بهینه سازی منابع قابل سرمایه گذاری، دارایی های مازاد و غیرمولد شرکت، توسعه آموزش و ارتقاء سرمایه انسانی، تلاش برای ارتقاء بهره وری، سودآوری و شفافیت مالی، ارتقاء توانگری مالی شرکت و تقویت کمیته های حاکمیت شرکتی و نظارت و بهبود مستمر فرآیندهای پرداخت خسارت تاکید کرده و افزوده است امید است با همکاری اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و کارکنان بیمه البرز اهداف مذکور تحقق یابد.

دیگران چه می خوانند:

تایید صلاحیت حرفه ای مدیرعامل بیمه البرز

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟