دکتر محمود زاده: توسعه با همسویی مجموعه مخابرات در فعالیت ها میسر می شود

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در نشست هم اندیشی و تقدیراز فعالان عرصه ارتباطات و تببین اهداف و رویکردهای جدید شرکت مخابرات ، همسویی و یکپارچگی در مباحث و فعالیت ها را یکی ازمهمترین اصول اجرایی کار دانست و اظهارداشت : با استراتژی واحد و قابلیت ها یی که در مجموعه شرکت وجود دارد می توان به توسعه دست یافت .
دکتر محمود زاده: توسعه با همسویی مجموعه مخابرات در فعالیت ها میسر می شود

به گزارش رصدبورس به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، دراین گردهمایی یک روزه ای که در مشهد مقدس با حضور مدیران ارشد شرکت مخابرات، اعضای هیات مدیره و مدیران مناطق برگزارشد،دکتر محمود زاده رییس هیات مدیره این شرکت با تاکید بر اینکه هر منطقه باید برای افزایش درآمد راهکارهایی را ارایه دهد گفت : با همکاری مدیران مناطق کار برنامه ای تدوین شده باید با یکپارچگی و هم افزایی دنبال شود تا نتیجه موثر حاصل شود .

دکتر محمود زاده یکی از پیشرفت های موثر در رسیدن به اهداف را تغییر در روش ها دانست و گفت : نوآوری و خلاقیت دو عنصر مهم در اجرای فعالیت ها هستند تا هر منطقه بنابر محدویت ها از آن برای تحقق برنامه ها استفاده کند .البته سمت و سو بازار نیز ما را هدایت می کند .

دیگران چه می خوانند:

او از آمادگی خودمختار شرکت های مخابراتی مناطق در حوزه اجرا خبر دادو گفت : پیاده سازی بهینه ی این استراتژی موجب افزایش بهره وری و درآمد در شرکت می شود .

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه ضرورت تحول درفعالیت خاطرنشان کرد: بر اساس راهبرد مدیریت هزینه و نقدینگی وهمکاری مخابرات مناطق در این زمینه وکوشش مضاعف ستاد شرکت انشالله به وضعیت مطلوب در شرکت دست می یابیم .

 

دکتر محمود زاده: توسعه با همسویی مجموعه مخابرات در فعالیت ها میسر می شود

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟