شعب استانی برتر صندوق تامین در شاخص های حقوقی و فنی معرفی شدند

برای نخستین بار و به مناسبت هشتمین سالروز تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث، شعب استانی برتر صندوق تامین در شاخص های حقوقی و فنی معرفی شدند.
شعب استانی برتر صندوق تامین در شاخص های حقوقی و فنی معرفی شدند
دیگران چه می خوانند:

به نقل از روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، عملکرد شعب صندوق تامین خسارت های بدنی در 31 استان بر اساس شاخص هایی فنی و حقوقی از جمله پرداخت خسارت، وصول مطالبات، کشف تقلب و… با لحاظ نمودن سرانه پرونده/نفر هر شعبه مورد ارزیابی قرار گرفت.
بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد و نمره تراز شده نیروی انسانی، به ترتیب شعب استان اصفهان، استان تهران، خوزستان، کرمان و فارس به عنوان 5 استان برتر تعیین و معرفی شدند.
ارزیابی عملکرد شعب استانی از این پس هر سه ماه یکبار و در نهایت در گزارشی یکساله منتشر خواهد شد.

شعب استانی برتر صندوق تامین در شاخص های حقوقی و فنی معرفی شدند

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟