کدام شرکت های بهداشتی در بورس سهام دارند

یکی از مهم ترین بخش های موجود در بورس، شرکت های بهداشتی به حساب می آیند که توانسته اند بخش اعظمی از این فرآیند را احاطه کنند. مواد بهداشتی به دلیل حائز اهمیت بودن در میان افراد توانسته اند یکی از سودآورترین شرکت ها در بورس باشند.
کدام شرکت های بهداشتی در بورس سهام دارند

یکی از مهم ترین بخش های موجود در بورس، شرکت های بهداشتی به حساب می آیند که توانسته اند بخش اعظمی از این فرآیند را احاطه کنند. مواد بهداشتی به دلیل حائز اهمیت بودن در میان افراد توانسته اند یکی از سودآورترین شرکت ها در بورس باشند. شرکت های تولید کننده مواد شوینده و بهداشتی در گروه محصولات شیمیایی بازار سرمایه جای گرفته اند و چهار شرکت پاکسان، پدیده شیمی قرن، گلتاش و صنایع بهداشتی ساینا جزو اصلی ترین تولید کنندگان محصولات بهداشتی در بورس به حساب می آیند. نماد قرن به دلیل آنکه توانسته کالاهای متنوعی را در میان محصولات بهداشتی تولید کند، دارای بیشترین ارزش بازار در میان گروه های موجود است. 

بررسی ارزش بازار هر یک از شرکت های بهداشتی

اصلی ترین شرکت های بهداشتی موجود در بورس را می توان پدیده شیمی قرن، پاکسان، گلتاش و صنایع بهداشتی ساینا در نظر گرفت. نماد هر یک از شرکت ها به ترتیب قرن، پاکسا، شگل و ساینا به حساب می آید که شما می توانید با این نمادها در بورس، فعالیت شرکت های مذکور را مورد بررسی قرار دهید. پس از بررسی عملکرد شرکت های آرایشی بهداشتی در بورس، می توان به بالاترین ارزش هر یک از آن ها در بازار پی برد. در واقع پدیده شیمی قرن توانسته ارزش حدود 5500 میلیارد تومانی را به خود اختصاص دهد؛ همچنین پاکسان نیز دارای ارزش 2500 میلیارد تومان بوده و گلتاش دارای ارزش  1.5 میلیارد و شرکت بهداشتی ساینا نیز دارای ارزش حدود یک هزار میلیارد است. 

دیگران چه می خوانند:

بررسی روند تغییرات زودسازی و ارزندگی سهام شرکت های بهداشتی در بورس

نکته مهم و حائز اهمیت آن است که نماد پاکشو توانسته در سال جاری بیشترین سود را ازآن خود کند و نماد شپارس از زیان خارج و به سود بنشیند. قابل توجه است که نماد شپاکسا در سال جاری حدود 217 میلیارد تومان زیان داشته و این موضوع نشئت گرفته از کمترین عملکرد این مجموعه در میان دیگر شرکت های بورسی بوده است. اگر بخواهیم به صورت جامع به تعداد بیشتری از شرکت های بهداشتی در بورس بپردازیم و روند تغییرات سودساز و ارزندگی سهام این شرکت ها در بورس را مورد بررسی قرار دهیم می بایست به موارد زیر اشاره داشت.

  • بررسی شرکت پاکشو: شرکت پاکشو که دارای سود عملیاتی 1440 است، توانسته تغییرات 126 درصدی را اعمال کند. این شرکت با فعالیت گسترده خود توانسته سود خالص 1575 میلیارد تومانی را تجربه نماید.
  • بررسی شرکت قرن: شرکت قرن دارای سود عملیاتی 799 میلیارد تومان است که تغییرات آن 153 درصد بوده و توانسته سود خالص قابل توجه، یعنی 661 میلیارد تومان را از آن خود کند. 
  • بررسی شرکت شگل: شرکت شگل در رتبه سوم جای دارد و سود عملیاتی 184 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده و تغییرات 4 درصدی را اعمال کرد؛ همچنین سود خالص این مجموعه 70 میلیارد تومان اعلام شده است. 
  • بررسی شرکت ساینا: در شرکت ساینا می توانید شاهد سود عملیاتی 27 میلیارد تومانی با تغییرات 81 درصدی باشید. سود خالص این مجموعه 13.5 میلیارد تومان اعلام شده است.
  • بررسی شرکت شپارس: شرکت شپارس سود عملیاتی 51 میلیارد تومانی داشته و دارای تغییرات 1433 درصد بوده است؛ همچنین می توان شاهد سود خالص 22 درصد بود. 
  • بررسی شرکت شپاکسا: سود خالص این شرکت -76 بوده که از سود به زیان وارد گردیده و سود خالص این مجموعه نیز -217 اعلام شده است.

بررسی حجم فروش رکت های بهداشتی

بررسی حجم فروش شرکت های بهداشتی

با توجه به حائز اهمیت بودن فروش شرکت های بهداشتی در بورس، باید به این نکته توجه ویژه داشت. نماد پاکشو توانسته دارای حجم فروش 287501 باشد و نماد قرن نیز بتواند 168029 را تجربه کند. نماد شگل توانسته 38778 فروش داشته باشد و برای ساینا نیز 20140 حجم فروش اعلام شود؛ همچنین نماد شپارس دارای حجم فروش 32328 است. با توجه به حجم فروش تمامی شرکت های بهداشتی می توان به این نکته پی برد که شگل، ساینا و شپارس کمترین میزان را داشته اند. 

کدام شرکت های بهداشتی در بورس سهام دارند

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟