پیوند سککوک با بازارهای مالی منجر به تقویت تولید می‌شود

حسن حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: سککوک یک سامانه تأمین مالی کارآمد و نظام‌مند است که در راستای تقویت زنجیره تأمین مالی می‌توان آن را تعریف و تفسیر کرد.
پیوند سککوک با بازارهای مالی منجر به تقویت تولید می‌شود

وی افزود: از آنجا که سککوک یک پلتفرم تأمین مالی الکترونیکی محسوب می‌شود می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و تسهیل دسترسی‌ها کمک کند. البته باید در نظر داشت در یک سیستم اقتصادی باید همه مجموعه‌ها خوب کار کنند یعنی تنها زنجیره تأمین مالی نیست که باید عملکرد خوبی داشته باشد بلکه دیگر بخش‌‎ها نیز باید از کارکرد مطلوبی برخوردار باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: در این شرایط، سککوک اتفاق خوبی است که در زنجیره تأمین مالی کشور رخ داده و می‌تواند به هدایت صحیح منابع به سمت تولید و اشتغال‌زایی منجر شود.

دیگران چه می خوانند:

حیدری با بیان اینکه سککوک یک بستر قلمداد می شود و به تنهایی نمی‌تواند در زنجیره تأمین مالی ایفای نقش کند، گفت: اگر به دنبال اشتغال‌‍زایی، تقویت تولید و افزایش دیگر فعالیت‌های مولد اقتصادی هستیم باید میان سککوک و دیگر بخش‌های اقتصاد از جمله بورس، بانک و تأمین مالی جمعی ارتباط قوی و کارآمد برقرار شود. همه ما می‌دانیم تأمین مالی مطلوب نیازمند فراهم آوردن پیش‌زمینه‌هایی است درغیراین صورت تأمین مالی مطلوب رقم نخواهد خورد. سککوک یک ابزار است که نیاز دارد پیوند خود را با بازارهای مالی تقویت کند و گسترش دهد.

وی ادامه داد: تزریق مداوم منابع به سککوک، تحقیق در مورد جامعه هدف، شناسایی افراد و ساز و کار دریافت منابع، در نظر گرفتن ریسک و سود و از سوی دیگر مطمئن بودن از بازگشت منابع به کارآمدتر شدن سککوک منجر می‌شود. هرچند انتظار می‌رود سککوک سخت‌گیری‌های تأمین مالی را کاهش دهد و دسترسی آسان‌تری به آن وجود داشته باشد اگر می‌خواهیم سککوک و دیگر حلقه‌های زنجیره تأمین مالی کارکرد موفق تری داشته باشند؛ باید این موارد در نظر گرفته شود.

پیوند سککوک با بازارهای مالی منجر به تقویت تولید می‌شود

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟