مديرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی زاگرس به نهمین رئیس جمهور ایران، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

مديرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی زاگرس به نهمین رئیس جمهور ایران، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان تبریک گفت.
مديرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی زاگرس به نهمین رئیس جمهور ایران، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
دیگران چه می خوانند:

مديرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی زاگرس به نهمین رئیس جمهور ایران، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان تبریک گفت.

مديرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی زاگرس به نهمین رئیس جمهور ایران، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟