در شرایطی تحریمی كشور توجه وحمايت ازشرکت‌های داخلی همچون سهروردی اهمیت زيادي دارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس دربازدید از بیست و هشتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، با حضور درغرفه وکانترهای هلدینگ پتروپالایش اصفهان به این مسئله اشاره داشت:توجه و حمایت از طرح های نفت و گاز، انرژی را در کشور به سمت تعادل می برد.
در شرایطی تحریمی كشور توجه وحمايت ازشرکت‌های داخلی همچون سهروردی اهمیت زيادي دارد

به گزارش خبرنگار واحد رسانه روابط عمومی و بین الملل هلدینگ پتروپالایش اصفهان،عضو کمیسیون انرژی مجلس دربازدید از بیست و هشتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، با حضور درغرفه وکانترهای هلدینگ پتروپالایش اصفهان به این مسئله اشاره داشت:توجه و حمایت از طرح های نفت و گاز، انرژی را در کشور به سمت تعادل می برد.

عبدالعلی رحیمی مظفری، درنشست با گودرز جوادی عضو هیئت مدیره هلدینگ پتروپالایش اصفهان گفت :توجه به بحث توسعه زیرساخت های نفت و گاز با رویکرد تولیدات استاندارد مطابق با محیط زیست، کشور را امیدوار می کند که در آینده با بهره برداری از طرح های هلدینگ پتروپالایش اصفهان و به ویژه پتروپالایش سهروردی تا حد زیادی ناترازی انرژی برطرف و توجه به زنجیره ارزش محقق گردد.

دیگران چه می خوانند:

وی افزود: در شرایطی که کشور در مسیر تحریمی قرار دارد توجه به شرکت‌های داخلی همچون سهروردی و حمایت از آن اهمیت زیادی دارد چرا که در بحث استفاده از  این ظرفیت ها و حمایت ها، هلدینگ پتروپالایش اصفهان بسیار موفق عمل کرده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ،با بیان اینکه مجلس با تصویب و نظارت بر قوانین ادامه دهنده و زمینه ساز حمایت ها است افزود: قانون تنفس خوراک و اصلاح این قانون در مجلس یازدهم گام مهمی برای تشویق و حمایت از ظرفیت های داخلی و شرکت های پایین دست بود.

مهندس گودرزجوادی رئیس هیئت مدیره شرکت پتروپالایش سهروردی صفاهان و عضو هیئت مدیره هلدینگ پتروپالایش اصفهان نیز با اشاره به پروژه های بزرگ زیست محیطی و ملی این شرکت و تولیدات آتی پتروپالایش سهروردی گفت: در ساخت و تجهیز طرح های شرکت سهروردی و دیگر طرح های توسعه ای هلدینگ، خواهد بود.

در شرایطی تحریمی كشور توجه وحمايت ازشرکت‌های داخلی همچون سهروردی اهمیت زيادي دارد

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟