موفقیت ۲ کارمند پتروشیمی مارون در کسب رتبه علمی جشنواره های علمی حراست

دو کارمند پتروشیمی مارون موفق شدند در جشنواره علمی حراست های منطقه، مقام های دوم و سوم را کسب کنند.
موفقیت ۲ کارمند پتروشیمی مارون در کسب رتبه علمی جشنواره های علمی حراست

 از بین 32 مقاله ی ارایه شده به دبیرخانه یازدهمین جشنواره ی علمی و فرهنگی حراست های منطقه، مقاله محمدرضا حاتمی با عنوان استفاده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی در حراست؛ مقام دوم جشنواره و مقاله سید علی محمد موسوی، با عنوان: فرهنگ سازی امنیتی موفق در جهان مدرن؛ حائز مقام سوم جشنواره شدند.

 

دیگران چه می خوانند:

موفقیت ۲ کارمند پتروشیمی مارون در کسب رتبه علمی جشنواره های علمی حراست

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟