آغاز فصلی نو برای افزایش تعاملات مناطق آزاد ایران و فوجیان چین

طی نشست مسئولان و فعالان اقتصادی استان «فوجیان» کشور چین و مدیران عامل مناطق آزاد ایران، توانمندی ها، ظرفیت ها و فرصت های همکاری های دو جانبه، بین طرفین ارائه شد.
آغاز فصلی نو برای افزایش تعاملات مناطق آزاد ایران و فوجیان چین

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل منطقه آزاد چابهار به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، امروز و در حاشیه برگزاری بیست و سومین نمایشگاه سرمایه گذاری و تجارت (CIFIT) در جلسه ای که توسط وزارت بازرگانی استان «فوجیان» تنظیم شده بود، مسئولان ذیربط ایران و چین در حوزه های صنعتی، توانمندی ها و ظرفیت های خودشان را ارائه کردند.

بر این اساس چهار منطقه صنعتی این استان ظرفیت ها، توانمندی ها و فرصت های خود برای همکاری با مناطق آزاد ایران را عرضه و عمدتا بر این موضوع تأکید داشتند که مناطق صنعتی «فوجیان» مزایا و مشوق های مختلفی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم می کند و در همین راستا آماده همکاری با مناطق آزاد ایران نیز هستند.
 بنا بر این گزارش با توجه به تجربیات فعالان اقتصادی استان « فوجیان» به ویژه کارهای مشترکی که با دیگر کشورها در حوزه مناطق صنعتی انجام داده اند؛ فرصت بسیار خوبی برای همکاری های مشترک بین مناطق آزاد ایران و مناطق صنعتی این استان وجود دارد.

دیگران چه می خوانند:

گفتنی است در این دیدار مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد ایران برخی موضوعات و سوالات مدنظر خود به ویژه در حوزه مالکیت زمین و تأمین زیرساخت و مشوق هایی که به سرمایه گذاران در این مناطق اعطاء می شود را مطرح که پاسخ های لازم از سوی مسئولان استان « فوجیان» به آنها ارائه شد.
با توجه به تجربیات و دانشی که طرف چینی با دیگر کشورها در این مسیر طی چند دهه کسب نموده؛ امید می رود فرصت بی بدیلی برای همکاری بین مناطق صنعتی استان « فوجیان» و مناطق آزاد وتجاری ایران در آینده نزدیک حاصل شود.
چین با 2500 منطقه خاص اعم از آزاد و ویژه اقتصادی، بیشترین مناطق محصور شده در دنیا را دارا است که به لحاظ کیفی این مناطق را محور توسعه خود قرار داده؛ در این میان استان «فوجیان» جزو پیشگامان مناطق آزاد در این کشور است که به لحاظ تجربه می تواند کمک شایانی در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران بکند.

آغاز فصلی نو برای افزایش تعاملات مناطق آزاد ایران و فوجیان چین

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟