فراخوان مناقصه عمومی انجام امور خدمات تنظیفات شرکت خدمات هوایی پیام منتشر شد

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات تنظیفات(پسماند) محدوده منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام منتشر شد.
فراخوان مناقصه عمومی انجام امور خدمات تنظیفات شرکت خدمات هوایی پیام منتشر شد

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام، شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پیام درنظر دارد، مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام امور خدمات تنظیفات(پسماند) محدوده منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با فهرست بهای سال 1403 را از طریق مناقصه عمومی و بر اساس قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

بر اساس این گزارش، مهلت خرید اسناد از روز یکشنبه1403/04/24 الی 1403/05/02 و محل دریافت اسناد از طریق مراجعه به سامانه تدارکات دولت به نشانی www.setadiran.ir است.

دیگران چه می خوانند:

همچنین مهلت تحویل پیشنهادات تا روز شنبه 1403/05/20 از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات دولت بوده و زمان بازگشایی پاکات در ساعت 9 روز شنبه 1403/05/21 می باشد.

لازم به ذکر است، علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 33266135_026 امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

 

فراخوان مناقصه عمومی انجام امور خدمات تنظیفات شرکت خدمات هوایی پیام منتشر شد

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟