صفحه اصلی / یارانه
 حذف یارانه چه کسانی منتفی شد؟
حذف یارانه چه کسانی منتفی شد؟
 زمان پرداخت اولین یارانه 1400 مشخص شد + مبلغ واریزی
زمان پرداخت اولین یارانه 1400 مشخص شد + مبلغ واریزی
 پرداخت یارانه در شب عید + جزئیات
پرداخت یارانه در شب عید + جزئیات
 یارانه نقدی بهتر از یارانه ارزی است
یارانه نقدی بهتر از یارانه ارزی است
 زمان واریز یارانه معیشتی اسفندماه
زمان واریز یارانه معیشتی اسفندماه
 یارانه‌های سال آینده باید حذف شوند؟
یارانه‌های سال آینده باید حذف شوند؟
 یارانه نقدی بهمن امشب 20/11/99 واریز خواهد شد + مبلغ واریزی
یارانه نقدی بهمن امشب 20/11/99 واریز خواهد شد + مبلغ واریزی
 فوری/یارانه 250 هزار تومانی در راه است
فوری/یارانه 250 هزار تومانی در راه است
 زمان واریز یارانه معیشتی بهمن ماه + مبلغ
زمان واریز یارانه معیشتی بهمن ماه + مبلغ
 جهت ثبت نام یارانه جدید اینجا کلیک کنید
جهت ثبت نام یارانه جدید اینجا کلیک کنید
 یارانه در سال 1400 دو برابر میشود؟
یارانه در سال 1400 دو برابر میشود؟
 واریز یارانه کرونا تا ساعاتی دیگر
واریز یارانه کرونا تا ساعاتی دیگر
  واریز یارانه نقدی دی ماه +تاریخ واریز
واریز یارانه نقدی دی ماه +تاریخ واریز
 زمان واریز یارانه معیشتی دی ماه + مبلغ واریزی
زمان واریز یارانه معیشتی دی ماه + مبلغ واریزی
 زمان واریز یارانه معیشتی دی ماه  + مبلغ
زمان واریز یارانه معیشتی دی ماه + مبلغ
 خبر بد برای یارانه بگیران معیشتی + جزئیات
خبر بد برای یارانه بگیران معیشتی + جزئیات
 یارانه جدید ۱۰۰هزار تومانی شامل چه کسانی می‌شود؟
یارانه جدید ۱۰۰هزار تومانی شامل چه کسانی می‌شود؟
 زمان واریز یارانه معیشتی کرونا + مبلغ
زمان واریز یارانه معیشتی کرونا + مبلغ
 شب یلدا منتظر یک یارانه جدید باشید
شب یلدا منتظر یک یارانه جدید باشید
 مبلغ یارانه نقدی تغییر می کند؟ + جزئیات
مبلغ یارانه نقدی تغییر می کند؟ + جزئیات