تغییر نشانی شعبه مشهد بانک خاورمیانه

به استحضار شهروندان محترم شهر مشهد می‌رساند،
تغییر نشانی شعبه مشهد بانک خاورمیانه
دیگران چه می خوانند:

به استحضار شهروندان محترم شهر مشهد می‌رساند،
شعبه مشهد بانک خاورمیانه از تاریخ 16 مهر 1401، در محل جدید به نشانی:
مشهد، بلوار خیام، نبش خیام 6، شماره 14 آماده ارائه خدمات بانکی است.

تغییر نشانی شعبه مشهد بانک خاورمیانه

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟